Hiba
  • Hiba történt a hírcsatorna adatainak betöltésekor.

10. tétel Könyvvezetés és beszámolókészítés

10.) Ismertesse a pénztár, a betét- és hitelszámlákkal kapcsolatos analitikus nyilvántartásokat, a pénz és hitelműveletek elszámolását! Mutasson rá a vállalkozás költségvetési kapcsolataira, valamint nyilvántartására!

A vállalkozásoknak a folyamatos fizetőképesség biztosításához likvid eszközökre van szükség. Elsőfokú likvid eszköz a pénztárban és az elszámolási betétszámlán lévő összeg, melyek származhatnak saját vagy idegen forrásból.

Az idegen forrást általában kölcsön vagy hitel formájában a pénzintézetek bocsátják a vállalkozás rendelkezésére, de lehet más vállalkozástól kapott kölcsön vagy hitel is.

 

A pénzeszközök fajtái: - készpénz,

- elektronikus pénzeszköz,

- csekk,

- bankbetét.

A pénzeszközök elszámolása történhet:

- forintban,

- valutában,

- devizában lehetséges.

Megjelenési formájuk szerint lehetnek:

- készpénz,

- pénzhelyettesítő eszköz,

- számlapénz.

 

A pénzeszközöket a 38-as számlacsoportban tartjuk nyilván.

 

Készpénzforgalmi elszámolások:

A vállalkozás készpénzforgalmát (házipénztár) a 381. Pénztár számlán könyveljük. A pénztárban elhelyezett külföldi fizetőeszközöket (valuta) pénznemenként (valutanemenként) külön kell nyilvántartani.

A vállalkozás köteles pénzkezelési szabályzatot készíteni, mely a számviteli politika része.

Mindig Bevételi- ill. Kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani a pénzmozgással egyidőben, majd ezek alapján a pénztáros napi (időszaki) pénztárjelentést készít. Mindegyik említett bizonylat szigorú számadási kötelezettség alá tartozik. (A bizonylatokat lásd. 7. tételben részletesen)

 

Pénzintézetekkel kapcsolatos elszámolások:

A vállalkozó köteles pénzeszközeit bankszámlán tartani, pénzforgalmát ezen keresztül lebonyolítani (384. Elszámolási betétszámla). A bankszámla vezetéséért a bank részére “Pénzforgalmi jutalékot” kell fizetnie, amelyet bankköltség címén az 53. Egyéb szolgáltatások költségei között számolhat el. A bank a számlán történő pénzmozgásról (terhelések, jóváírások) a vállalkozást a köztük korábban létrejött megállapodás szerint időnként (naponta, vagy a változások alkalmával) bankszámlakivonattal értesíti.

 

A vállalkozó a pénzintézetnél meghatározott célra elkülönített pénzeszközökkel is rendelkezhet:

●   Kamatozó betétszámlák: szabad pénzeszközök lekötése kamatozó betét formájában;

●   Elkülönített pénzeszközök kötvénykibocsátásból;

●   Beruházási célra elkülönített pénzeszközök.

Pénztárral kapcsolatos elszámolások:

● Pénzfelvétel az Elszámolási betétszámláról: T 381. Pénztár – K 389. Átvezetési számla

● Kiskereskedelmi áru értékesítés: T 381. Pénztár – K 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele

● Anyagvásárlás készpénzért:        T 21-22. Anyagok

466.    Előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K 381.   Pénztár

● Dolgozónak utólagos elszámolásra kiadott összeg:

T 3613. Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben

K 381. Pénztár

● Utólagos elszámolásra kiadott összeg visszavételezése:

T   381. Pénztár

K 3613. Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben

● Számlával igazolt költség elszámolása:   T 5....Költségnemek – K 381. Pénztár

Bankszámlával kapcsolatos elszámolások:

● Készpénzfelvétel (terhelés):   T 389. Átvezetési számla – K 384. Elszámolási betétszámla

● Vevőtől befolyt követelés:    T 384. Elszámolási betétszámla – K 311. Belföldi követelés

● Szállítói kötelezettség kiegyenlítése:

T 454. Szállítók – K 384. Elszámolási betétszámla

● Társasági adófizetési kötelezettség átutalása:

T 461. Társasági adó elszámolása – K 384. Elszámolási betétszámla

● SZJA kötelezettség átutalása:

T 462. Személyi jövedelemadó elszámolása – K 384. Elszámolási betétszámla

● Általános forgalmi adó kötelezettség átutalása:

T 468. Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolása – K 384. Elszámolási betétszámla

● TB kötelezettség átutalása:

T 473. Társadalombiztosítási kötelezettség – K 384. Elszámolási betétszámla

A vállalkozás költségvetési kapcsolatai:

362. Költségvetési kiutalási igény

363. Költségvetési kiutalási igényteljesítése

463. Költségvetési befizetési kötelezettség

464. Költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése

Követelések:

362. Költségvetési kiutalási igények számlán írják elő pl. az export támogatás összegét.

363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése számlán a pénzügyi teljesítést könyveljük.

A számlán év végén mutatkozó egyenleget átvezetjük (nyitás után) a 362-es

számlára így a két számla összevont egyenlegét vizsgáljuk.

Amennyiben az egyenleg a T oldalon van (az igény több, mint a teljesítés), akkor az

Egyéb követelések között szerepeltetjük a mérlegben. Amennyiben az egyenleg a K

oldalon van (a teljesítés több, mint a követelés), akkor az Egyéb rövid lejártú

követelések között szerepeltetjük (túlfizetés).

A pénzügyi teljesítést mindig a 384. Elszámolási betétszámlával szemben könyveljük el.

 


● Az igény könyvelése: T 362. Költségvetési kiutalási igények – K 96. Egyéb bevételek

Pénzügyi teljesítése:

T 384. Elszámolási betétszámla – K 363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése

A számlák egyenlegének összevezetése évnyitás után (nyitás utáni rendező tétel):

T 363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése – K 362. Költségvetési kiutalási igények

(Az összevezetéskor mindig a 363. számla egyenlegét vezetjük át a 362. számlára)

Pénzügyi teljesítése:

T 384. Elszámolási betétszámla – K 362. Költségvetési kiutalási igények

vagy

T 362. Költségvetési kiutalási igények – K 384. Elszámolási betétszámla

Kötelezettségek:

463. Költségvetési befizetési kötelezettségek számlán az a kötelezettségek előírását

könyveljük. pl. beruházás esetében hatósági díjak, illetékek, ha az államnak fizetjük,

fogyasztási adó, jövedéki adó, rehabilitációs hozzájárulás.

464. Költségvetési befizetési kötelezettségek számlán a pénzügyi teljesítést könyveljük.

A számlán év végén mutatkozó egyenleget átvezetjük (nyitás után) a 463-as számlára,

így a két számla összevont egyenlegét vizsgáljuk

Amennyiben az egyenleg a T oldalon van (a teljesítés több, mint a fizetési kötelezettség), akkor az Egyéb követelések között szerepeltetjük a mérlegben (túlfizetés). Amennyiben az egyenleg a K oldalon van ( a fizetési kötelezettség több, mint a teljesítés), akkor az Egyéb rövid lejártú követelések között szerepeltetjük.

A pénzügyi teljesítést mindig a 384. Elszámolási betétszámlával szemben könyveljük el.

● A befizetési kötelezettség könyvelése:

T 161. Befejezetlen beruházás – K 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek

Pénzügyi teljesítése (befizetése):

T 464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése

K 384. Elszámolási betétszámla

● A számlák egyenlegének összevezetése évnyitás után (nyitás utáni rendező tétel):

T 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek

K 464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése

(Az összevezetéskor mindig a 464. számla egyenlegét vezetjük át a 463. számlára)

● Pénzügyi teljesítése:

T 384. Elszámolási betétszámla – K 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek

vagy

T 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése

K 384. Elszámolási betétszámla

A pénzmozgások könyvelésénél szükség van a 389. Átvezetési számla (technikai számla) alkalmazására, mivel a gazdasági események könyveléséhez nem áll rendelkezésre bizonylat.

A technikai számla alkalmazására a pénztárszámla és a bankszámla közötti, valamint a bankszámlák közötti átvezetések során van szükség (pl. Pénzfelvétel a bankszámláról) az időbeli elkülönülés miatt.


Pallas szakmai hírek


Hirdetés

A CV-Online állásajánlatai

Hirdetés

Pallas 70 nyitóoldal

Hirdetés