Hiba
  • Hiba történt a hírcsatorna adatainak betöltésekor.

9. tétel Könyvvezetés és beszámolókészítés

9.)Mutassa be a vállalkozás és az adóhatóság kapcsolatát! Ismertesse az adókkal kapcsolatos főkönyvi nyilvántartások tartalmát, elszámolásuk menetét (SZJA, ÁFA, társasági adó)!

Személyi jövedelemadó (SZJA)

Jövedelem: a magánszemély által bármilyen címen megszerzett vagyoni érték (bevétel), illetve ennek a vagyoni értéknek a törvény által meghatározott hányada, vagy elismert költségekkel csökkentett része. A személyi jövedelemadóról szóló törvény rögzíti, hogy

a magánszemélynek mely esetekben és mekkora mértékben kell adót (adóelőleget év közben) fizetnie a bevételei után.

A bevételek lehetnek:

- adóköteles bevételönálló tevékenységből származó jövedelem (pl. szellemi tevékenység).

nem önálló tevékenységből származó jövedelem (pl. munkaviszony).

- adómentes bevétel: az adóalap számításánál nem kell figyelembe venni:

● szociális ellátás (segélyek),

● költségtérítés jellegű egyéb bevételek (egyenruha költségtérítése)

● természetbeni juttatás (pl. étkezési utalvány jogszabály szerinti része).

 

A dolgozótól év közben személyi jövedelemadó-előleget vonunk le. Ennek nyilvántartására a

462. Személyi jövedelemadó elszámolása főkönyvi számlát használjuk, amely forrás számla.

A levonás könyvelése a hó végén a bérfeladás keretében:

T 471. Jövedelemelszámolási számla - K 462. Személyi jövedelemadó elszámolása

 

A levonás átutalása (a hónapot követően)

T 462. Személyi jövedelemadó elszámolása – K 384. Elszámolási betétszámla

 

A személyi jövedelemadóról analitikus nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza pl.:

- a dolgozó azonosító adatait,

- a bruttó jövedelmét,

- az adó alapját,

- a kiszámított személyi jövedelemadó-előleg összegét, stb.

Általános forgalmi adó (ÁFA)

Az általános forgalmi adó a végső felhasználót terhelő, többfázisú, nettó fogalmi adó, melyet a vállalkozásnak a termelés, forgalmazás minden szakaszában kötelező megfizetnie. Az adó elszámolása során külön kell nyilvántartani:

- az előzetesen felszámított általános forgalmi adót (466.)

- a fizetendő általános forgalmi adót (467.).

Mindkettő forrás számla.

Tartalma alapján a Fizetendő általános forgalmi adó számla Követel egyenlegű, azt mutatja, hogy az adóhatóság felé az értékesítésből eredően befizetési kötelezettségünk van.

Az Előzetesen felszámított általános forgalmi adó számla Tartozik egyenlegű, azt mutatja, hogy az adóhatósággal szemben a vásárlásokból eredően követelésünk (visszaigénylésünk) van.


 

Az időszak végén bevallást kell készíteni, melyben szerepelnie kell a fizetendő és az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegének egyaránt, majd a kettő különbségéből megállapítják, hogy befizetnie kell a vállalkozásnak, vagy visszaigényelheti az adó összegét. Az elszámolás során a két számla egyenlegét átvezetjük az Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolása (468.) számlára. A számla egyenlege alapján történik a pénzügyi rendezés az Elszámolás betétszámla (384.) segítségével.

 

Általános forgalmi adó átvezetések és pénzügyi rendezések:

● Előzetesen felszámított általános forgalmi adó:

T 468. Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolása

K 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó

 

● Fizetendő általános forgalmi adó:

T 467. Fizetendő általános forgalmi adó

K 468. Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolása

 

● Általános forgalmi adó pénzügyi rendezése (befizetés):

T 468. Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolása

K 384. Elszámolási betétszámla

 

● Általános forgalmi adó pénzügyi rendezése (visszaigénylés):

T 384. Elszámolási betétszámla

K 468. Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolása

 

Az általános forgalmi adó számlái a mérlegben

Mérlegkészítéskor a három ÁFA számla összevont egyenlegét vizsgáljuk meg:

466. Tartozik egyenleg

467. Követel egyenleg

468. Tartozik vagy Követel egyenleg

 

1.) Amennyiben a három számla összevont egyenlege T (azaz – előjelű) a vállalkozásnak

visszaigényelhető adója van. Ilyenkor a mérlegben az Egyéb követelések között szerepel.

2.) Amennyiben a három számla összevont egyenlege K (azaz + előjelű) a vállalkozásnak

befizetendő adója van. Ilyenkor a mérlegben az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

között szerepel.

Társasági adó

● A társasági adó számviteli elszámolásához analitikus és szintetikus nyilvántartás

kapcsolódik 

Az analitikus nyilvántartásnak a tárgyévre vonatkozóan tartalmaznia kell a társasági

adóelőleg fizetési kötelezettséget, a költségvetésbe befizetett előleg valamint a

társasági adó összegét. A társasági adóelőleg összegét és a fizetés gyakoriságát az

adóalanynak önadózással kell megállapítania és bevallania.

 


A társasági adó megállapítása:

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+ 04.)

III.

Egyéb bevételek

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)

VI.

Értékcsökkenési leírás

VII.

Egyéb ráfordítások

A.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

(I. ± II. + III. − IV. − V. − VI. − VII.)

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)

B.

Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. − IX.)

C.

Szokásos vállalkozási eredmény (± A ± B)

D.

Rendkívüli eredmény (X. − XI.)

E.

Adózás előtti eredmény (± C ± D)

XII.

Adófizetési kötelezettség

F.

Adózott eredmény (± E − XII.)

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (± F + 22. − 23.)

 

A társasági adót a korrigált adóalap (adózás előtti eredmény + adóalap módosító összegek) alapján állapítjuk meg. Mértéke a mindenkori érvényes jogszabályok szerint az adóalap százalékban kifejezett összege. A számítás eredménye a számított adó.

 

A társasági adófizetési kötelezettség elszámolása a 461. Társasági adó elszámolása forrás számlán történik, amelyen év közben a befizetett társasági adóelőleg összegét könyvelik (a számla tartozik oldalára), év végén, a mérlegkészítés időszakában pedig – az előbbi számítás eredményeként – az adófizetési kötelezettséget (a számla követel oldalára). A társasági adó elszámolása főkönyvi számla év végi egyenlege megmutatja, hogy befizetési kötelezettsége, vagy visszaigénylése van a vállalkozásnak.

 

A könyvviteli zárlat során a társasági adófizetési kötelezettség a főkönyvi elszámolásban ráfordításként is megjelenik, azonban ez a tétel átvezetésre kerül a 493. Tárgyévi eredmény elszámolása számlára.

Társasági adó összegének átvezetése:

T 891. Társasági adó

K 461. Társasági adó elszámolási számla

Fizetett, jóváhagyott osztalék elszámolása:

T 493. Tárgyévi eredmény elszámolási számla

K 479. Különféle rövid lejáratú kötelezettségek (vagy lehet a 458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, illetve 459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben)

Mérleg szerinti eredmény elszámolása:

nyereség esetén: T 493. Tárgyévi eredmény elszámolási számla­

K 419. Mérleg szerinti eredmény

veszteség esetén: T 419. Mérleg szerinti eredmény

K 493. Tárgyévi eredmény elszámolási számla

Pallas szakmai hírek


Hirdetés

A CV-Online állásajánlatai

Hirdetés

Pallas 70 nyitóoldal

Hirdetés